Specifikacija opreme za magacine

Visina (u cm) Širina (u cm) Dubina (u cm)
Do 100 kg po tacni (DDE 6004): 150, 200, 250, 300 75, 93 32, 42
Do 800 kg po tacni (DDE 6003): 200, 250, 300, 400 150, 170, 200, 250, 270 60, 80, 100
Do 1500 kg po tacni: 200, 250, 300, 350, 400 150, 170, 200, 250, 270 80, 100, 120
Preko 1500 kg po tacni (DDE 6001): 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600 150, 170, 200, 250, 270 85, 105, 120, 135, 150

Boje

Magacinske police se izradjuju u više standardnih boja

specifikacija opreme za markete, specifikacija opreme za magacine

Pogledajte kompletan asortiman opreme za magacine i arhivskih polica